Recently updated lakes

Id Name Code
1 Raunis 52478
2 Mazums 52575
3 Kūlānu ezers 52494
4 Dziļūksnis (Cēsu rajona Vaives pagastā) 52495
5 Idūnas ezeri 52559
6 Pipariņu atteka
7 Griuznis 42244
8 Kapūnes ezers 42249
9 Nāvītes ezers
10 Skursteņezeri
11 Lagažs 42228
12 Egļa ezers (Balvu rajona Lazdukalna pagastā)
13 Itenis
14 Upatnieku ezers 42242
15 Cepļa ezers 42241
16 Rugāju ūdenskrātuve
17 Mazezers (Balvu rajona Rugāju pagastā) 42246
18 Pokratas ezers 42248
19 Ilganču ezers (Balvu rajona Rugāju pagastā) 42243
20 Boževas ezers 42247
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas