Informācijas lietošanas noteikumi

Īsas prasības informācijas lietotājiem un komentāru ievietotājiem.

Informācijas lietošanas noteikumi ar 27.02.2008

Aizliegumi

Aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas (“robotus”) informācijas ieguvei no ezeru datubāzes bez rakstiskas saskaņošanas ar biedrību “Latvijas ezeri”.

Informācijas kopēšana un/vai pārpublicēšana elektroniskā veidā ir aizliegta bez rakstiskas saskaņošanas ar biedrību “Latvijas ezeri”.

Informāciju atļauts izmantot bez maksas tikai:

1) personiskām vajadzībām;

2) valsts vides aizsardzības iestādēm (VVD, DAP, VIDM, VPVB) izmantošanai dienesta vajadzībām. Pilnas pieejas datiem saņemšanai šo iestāžu darbiniekiem nepieciešams piereģistrēties ar darba e-pasta adresi, nekādas papildus formalitātes nav vajadzīgas;

3) citu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem, izmantošanai dienesta vajadzībām, pēc rakstiska iesnieguma iesniegšanas biedrībai "Latvijas ezeri". Lietošanas noteikumi tiks izskatīti individuāli;

4) mācību un zinātniskajos darbos.

Pieejas līmeņi

Datubāzes parametriem ir noteikti pieejas līmeņi. Bez reģistrācijas ir pieejami parametri līdz 3.līmenim ieskaitot. Pēc automātiskās reģistrēšanās lietotājs saņem 5.pieejas līmeni. Augstāki pieejas līmeņi tiek piešķirti individuāli - sadarbības partneriem, datu sniedzējiem, valsts iestāžu darbiniekiem.

Komerciāla izmantošana

Informācijas izmantošanai izstrādēs ar tiešu vai netiešu komerciālu nolūku (piemēram, dabas aizsardzības plāni, vides pārskati, teritoriju plānojumi, ezeru apsaimniekošanas noteikumi) nepieciešams noslēgt ar biedrību "Latvijas ezeri" līgumu par pakalpojumu apmaksu.

Atsauces

Informācijas izmantošanas/pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz www.ezeri.lv ir obligāta.

Ezeru datubāzes citēšanas paraugi:

1)par informācijas vienību: “ezera pamatnosaukums, saite uz ezeru, datu avots, informācijas datums, biedrības "Latvijas ezeri" datubāze”, piemēram, Lielā Subates ezera maksimālā dziļuma citēšanai: "Lielais Subates ezers, www.ezeri.lv/database/2272, Viktors Čirpus, 01.01.2009., biedrības "Latvijas ezeri" datubāze.

2)par ezeru: ezera pamatnosaukums, saite uz ezeru, datums, kad informācija skatīta, biedrības "Latvijas ezeri" datubāze, piemēram, norāde uz Alaukstu "Alauksts, www.ezeri.lv/database/1785, 14.08.2011., biedrības "Latvijas ezeri" datubāze".

3)par visu ezeru datubāzi: biedrības "Latvijas ezeri" datubāze www.ezeri.lv.

Tiešās saites

“Latvijas ezeri” principiāli atbalsta iespēju veidot tiešās saites informācijas automātiskai ieguvei, izmantojot apstiprinātos identifikatorus - ūdenstilpju klasifikatora kodus. Datubāzē šim nolūkam paredzēta speciāla saišu sistēma, kas atļauj automātisku pieeju ūdenstilpēm, kam ir apstiprinātie kodi. Lai izmantotu šo iespēju, nepieciešama sazināšanās ar biedrību “Latvijas ezeri”, lai tiktu attiecīgi noregulēta servera drošības sistēma.

Fotogrāfijas

Fotogrāfiju izmantošanas/pārpublicēšanas/pārkopēšanas gadījumā nepieciešama autora atļauja.

Komentāru ievietošanas noteikumi

Komentāros lietotāji tiek lūgti ievērot pieklājības normas. Reklāma komentāros aizliegta. Par reklāmas ievietošanu skatīt sadaļu "Reklāmas iespējas" http://www.ezeri.lv/blog/tech/1644/. =====================================

Informācijas lietošanas noteikumi līdz 26.02.2008

Aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas (“robotus”) informācijas ieguvei no ezeru datubāzes bez rakstiskas saskaņošanas ar biedrību “Latvijas ezeri”. Informācijas kopēšana un/vai pārpublicēšana elektroniskā veidā ir aizliegta bez rakstiskas saskaņošanas ar biedrību “Latvijas ezeri”.

Tai pašā laikā “Latvijas ezeri” principiāli atbalsta iespēju veidot tiešās saites informācijas automātiskai ieguvei, izmantojot apstiprinātos identifikatorus – ūdenstilpju klasifikatora kodus. Datubāzē šim nolūkam paredzēta speciāla saišu sistēma, kas atļauj automātisku pieeju ūdenstilpēm, kam ir apstiprinātie kodi. Lai izmantotu šo iespēju, nepieciešama sazināšanās ar “Latvijas ezeriem”, lai tiktu attiecīgi noregulēta servera drošības sistēma.

Informāciju atļauts izmantot bez maksas personiskām vajadzībām, kā arī valsts vides aizsardzības iestādēm (VVD, DAP, VIDM, VPVB). Informācijas izmantošanai komerciālos nolūkos nepieciešams saņemt biedrības "Latvijas ezeru" atļauju.

Informācijas izmantošanas/pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz www.ezeri.lv obligāta.

Fotogrāfiju izmantošanas/pārpublicēšanas/kopēšanas gadījumā nepieciešama autora atļauja.

Komentāru ievietošanas un diskusiju noteikumi

Komentāros lietotāji tiek lūgti ievērot pieklājības normas. Reklāma komentāros un diskusijās aizliegta. Par reklāmas ievietošanu skatīt sadaļu "Reklāmas iespējas".

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas