Portāla mērķi un uzdevumi

Ezeru aizsardzība ar zināšanu palīdzību

Portāla ezeri.lv darbības virzieni:


Mērķis:

Pievērst sabiedrības uzmanību ezeru problēmām, veicināt ezeru aizsardzību un saprātīgu izmantošanu.

Uzdevumi:

 1. Koncentrēt datubāzē un žurnālā VISU pieejamo informāciju par Latvijas ezeriem.

 2. Novērst iegūtās informācijas par ezeriem zudumus un nodrošināt tās vispārēju pieejamību.

 3. Nodrošināt informācijas savietojamību, tai skaitā automātisko, ar apstiprināto ūdenstilpju klasifikatora kodu palīdzību.

 4. Žurnālā ievietot visus zinātniskos, populārzinātniskos un publicistiskos darbus latviešu valodā par ezeriem.

 5. Apkopot speciālistu un interesentu viedokļus par ezeru aizsardzību un apsaimniekošanu. Organizēt viedokļu / dokumentu projektu apspriešanu.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas