Portāla uzturētāji

Portālu www.ezeri.lv uztur biedrība "Latvijas Ezeri"

Biedrība "Latvijas Ezeri" ir ezeru aizsardzības speciālistu grupa.

Biedrības "Latvijas Ezeri" darbības virzieni:

 • Likumdošanas uzlabošana
 • Līdzdalība likumdošanas izstrādes uzlabošanā
 • Līdzdalība konkrētu normatīvo aktu uzlabošanā
 • Dabas aizsardzības plānu kvalitātes problēmu risināšana
 • Sabiedrības informēšana un līdzdalības organizēšana
 • Konkrētu ezeru aizsardzība
 • Dabas aizsardzības plānu izstrāde
 • Ezeru apsaimniekošanas noteikumu izstrāde
 • Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumu izstrāde par ezeriem
 • Ezeriem nekaitīgas apsaimniekošanas veidošana un atbalsts
 • Atzinumu / ieteikumu par plānotām darbībām izstrāde
 • Ezeru pētījumi

Kontaktinformācija:

Biedrība "Latvijas Ezeri"

adrese: Apes 12 / 61, Rīga, LV-1006
e-pasts: janis.spruds et ezeri.lv
vienotais reģ. nr. 40003576810
nor.rekv.: Swedbank LV23HABA0551001675666

Jānis Sprūds - valdes loceklis, inženieris ķīmiķis-tehnologs.
Sadarbības organizācija. Pasūtījumu administrēšana. Datu bāzu pielietojumi un izstrādāšana. Ezeru aizsardzība, notekūdeņu ietekmes izvērtēšana un ierobežošana. Juridiskās problēmas.
e-pasts: janis.spruds et ezeri.lv mob. tālrunis (+371) 29418761

Vita Līcīte - limnoloģe, bioloģijas zinātņu maģistre, sertificēta stāvošu saldūdeņu (ezeru) biotopu eksperte, sertifikāta Nr. 008.
Informācijas ievietošanas administrēšana. Ezeru ekspluatācijas noteikumu un dabas aizsardzības plānu izstrādāšana. Ezeru izpēte un izvērtēšana.
e-pasts: vita et ezeri.lv
mob. tālrunis (+371) 29470119

 

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas