Latest comments

Id Name Code
1 Mazais Kūrmas ezers 68114
2 Tosmares ezers 34075
3 Gaveiku ezers 68140
4 Lejaslabiņu ezers 37067
5 Dubkalnu grantskarjera ūdenskrātuve (Ogres rajona Ikšķiles novadā)
6 Šarlotes ezers 43345
7 Pabēržu ezers (Daugavpils rajona Eglaines pagastā) 43352
8 Pabažu ezers 53068
9 Dūņieris 38295
10 Rīteru karjera ūdenskrātuve (Aizkraukles rajona Kokneses pagastā)
11 Gulbis (Kuldīgas rajona Rendas pagastā) 37220
12 Ilziņš (Madonas rajona Vestienas pagastā) 42475
13 Salas ezers (Lubānas novada Indrānu pagastā) 42381
14 Talsu ezers 37164
15 Šķaunes ezers 68011
16 Karostas kanāls (Liepājā)
17 ezers bez vārda (Jelgavas novada Valgundes pagastā, 0.1 km Z no Krāckalnu ezera)
18 Pokratas ezers 42248
19 Naucu ezers 52158
20 Dzeņuška 43370
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas