Journal
 • Gubiščes ezera apsaimniekošanas noteikumi.

  Pēc Daugavpils pilsētas domes pasūtījuma "Latvijas ezeri" 2005.gada otrajā pusē veica Gubiščes ezera izpēti un izstrādāja ezera apsaimniekošanas noteikumus.

 • Lielauces ezera dabas aizsardzības plāns. (1)

  Lielauces ezera Dap - Vides ministra 01.03.2005 ar rīkojumu Nr. 90 apstiprinātā versija.

 • Dabas aizsardzības likumdošana

  Likumdošana. Dabas aizsardzība. Stāvoklis, problēmas, risinājumi.

 • Vis-vis-sliktākie Latvijas ezeri (4)

  Tad Dievs sacīja: "Lai ūdenī mudžēt mudž dzīvo radījumu pulki…" (Gen. 1, 20). Un mēs neviens nešaubāmies, ka tas bija tīrs ūdens. Cilvēki ar šo ūdeni apietas tā, it kā būtu pārliecināti, ka viņiem to radīs vēlreiz.

 • Gulbenes rajona ezeru raksturojums

  Gulbenes rajona ezeru īss raksturojums - trofiskais stāvoklis, ekoloģiskā kvalitāte.

 • Informācijas papildināšana (8)

  "Latvijas ezeri" aicina portāla lietotājus kopīgi veidot informāciju.

 • Upju baseinu apgabalu raksturojums

  UBP sagatavotais ziņojuma par Ūdens struktūrdirektīvas izpildi projekts

 • Pētījumi Trapa L. ekoloģijā.

  Ezerrieksts aug noteiktā zonā 1-2 m dziļās vietās. Te citu augu attīstībai gaismas maz, bet Trapa šai zonā necieš no vides alkalitates.

 • Ezerrieksts Klaucānu ezerā.

  Augstāko augu dziļuma robežai ezerā vajaga būt 1,25x2=2,5 m. Bagātākā veģetācija ir tikai piekrastē līdz 1 metra dziļumam. No augstākiem augiem šīs gaismas minimuma vai dziļuma robežas sasniedz ezerrieksts, attīstoties 1.0-2.0 (3.0) metru dziļās vietās ar Potamogeton lucens un P.natans kā parastākiem pavadoņiem.

 • Ezerrieksts. (3)

  Aug parasti 1-2 m dziļās vietās ezeros, upju attekās vai dīķos. Pie mums tikai divos ezeros austrumdaļā (Klaucānu un Pokrotas). Mīl humusvielām, ogļskābi un citām barības vielām bagātus, siltus ūdeņus, ar dūņainu dibenu (jitja). Izvairās augt dzidros, kaļķiem bagātos alkaliskas reakcijas ūdeņos, kur dibens nogulumi nesatur lielāku daudzumu attiecīgo organisko vielu.

 • Par fosiliem trapa natans L. putekšņiem Latvijas PSR holocena nogulumos

  Tā kā mūsu republikā Trapa natans L. fosilie putekšņi atrasti pirmo reizi un tie maz pazīstami arī citās zemēs, sniedzu konstatēto fosilo putekšņu attēlus un pēc iespējas pilnīgāku aprakstu.

 • Divas jaunas fosilas Trapa natans atrodnes Latvijā.

  Latvijā pirmo reizi fosilu Trapa natans atrada skolotājs E. Valters 1926. g. Tagad nākušas klāt divas jaunas Trapa natans fosilo riekstu atrodnes.

Displaying 109-120 from 177
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas