Journal
 • Ezerrieksta (Trapa natans L. var. muzzanensis Jäggi) fosila atrodne Latvijā.

  Ir vairākkārt izsacītas domas, ka Trapa natans, kurš tagad Latvijā sastopams tikai Klaucānu ezerā, viņam tuvā Priekulānu ezerā un pēc vēl nepārbaudītām ziņām arī Viesītes ezerā, ir bijis agrāk mūsu apgabalā plašāk izplatīts.

 • “Latvijas ezeri” lūdz palīdzību caurredzamības mērījumos.

  Ezeru datubāzē ūdens caurredzamība ir tikai ~ 800 ezeriem. "Latvijas ezeri" lūdz datubāzes lietotājus mērīt caurredzamību un iegūtos datus ierakstīt komentāros pie ezeriem.

 • Ummja juridisko aizsardzību samazinās?

  MK iesniegts projekts 212.noteikumu "Par dabas liegumiem" grozījumiem. Tas paredz grozīt dabas lieguma "Ummis" statusu no "dabas liegums"uz "Piejūras parka dabas lieguma zona".

 • Dap ezeriem ieteikumi

  "Latvijas ezeri" ir norūpējušies par Dap izstrādāšanā nepietiekami un nekvalitatīvi veiktajiem ezeru pētījumiem un novērtēšanu. Tā rezultātā tiek nepietiekami izstrādāti apsaimniekošanas pasākumi. Individuālajos noteikumos paredzētās prasības ir nepietiekamas, un slikti pamatotas.

 • Ungura ezera situācija (1)

  "Latvijas ezeri" 2004-2005.g. izpētīja Ungura ezera stāvokli un antropogēnās ietekmes. Situācija ir bēdīga.

 • Informācijas lietošanas noteikumi (5)

  Īsas prasības informācijas lietotājiem un komentāru ievietotājiem.

 • Datu ievadīšanas instrukcija

  Instrukcija paredzēta lietotājiem ar statusu "eksperts". Tie ir datu sniedzēji, kuriem tiek piešķirtas datu ievadīšanas un pašu ievadīto datu labošanas tiesības ezeru datubāzē un žurnālā.

 • Portāla mērķi un uzdevumi (2)

  Ezeru aizsardzība ar zināšanu palīdzību

 • Stratēģijas un kritēriju izstrādāšana licencētās makšķerēšanas ieviešanai Latvijas ūdenstilpēs

  SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” pēc VIDM pasūtījuma 2003 -2004.g. veica darbu "Stratēģijas un kritēriju izstrādāšana licencētās makšķerēšanas ieviešanai Latvijas ūdenstilpēs".

 • Tagad atpūtniekus vairāk par zilaļģēm atbaidīs likums

  Pietiek bezspēcīgi noskatīties valsts skaistāko vietu postīšanā! Ja likums mums tagad atļauj aizsargāt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas - darīsim to!

 • No Padomju purva - Eiropas strupceļos (2)

  Dabas aizsardzības ziņā mēs virzāmies atpakaļ. Ar mežiem situācija ir katastrofāla, ar piekrastēm – kritiska. Netīrākie ūdeņi gan kļūst tīrāki, toties tīrākie – netīrāki.

 • Vides datu uzkrāšana un izmantošana

  Latvijā datubāzes iegūto vides datu uzkrāšanai un izmantošanai praktiski netiek lietotas. Ja arī organizācija grib savus iegūtos datus ievietot datubāzē, tad parasti tikai pati savā. Rezultāts ir ārkārtīgi augstas izmaksas, lokāls pielietojums, zema efektivitāte, un rezumējums – vides informācijas ievietošana datubāzē nav mērķtiecīga.

Displaying 121-132 from 177
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas