Laivu elektromotori

 • Mestrs

  Dauzos ezeros ir aizliegts izmantot laivām iekšdedzes dzinējus. Tas it kā ir saprotams - troksnis, piesārņojums no degvielas. Kā ir ekoloģiski tīrajiem elektromotoriem? Kur varētu iegūt informāciju, kuros ezeros tas atļauts, kuros nē?

  02.04.2005 - 21:31

 • Jānis

  Elektromotorus aizliegts izmantot retos gadījumos. Transporta līdzekļu ar iekšdedzes dzinēju izmantošanas aizliegums, kā to būtu pareizi formulēt, attiecas ne tikai uz jaudīgām motorlaivām - arī ūdensmotocikliem, laivām uz gaisa spilvena... Tur problēma ir ne tikai troksnis, bet viļņi, ūdens strūklas, ātrums. Ir divi dokumenti, kuros var būt noteikti ierobežojumi. 1.Ezeriem, kuri ietilpst īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, un kurām ir individuālie noteikumi, dzinēji noteikumos var būt nodefinēti. Piem., Engures ezerā "aizliegts braukt ar airu laivām, izmantojot motoru", kas nozīmē visu, tai skaitā elektromotoru, aizliegumu. Savukārt Babītes ezerā tas ir precīzāk noformulēts: "aizliegts izmantot peldošus transportlīdzekļus ar mehāniskajiem dzinējiem" 2.Citur var būt pašvaldību saistošie noteikumi, kuri netiek pietiekami plaši publicēti. Jāinteresējas pašvaldībās. Visdrīzāk tie varētu būt ezeri īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kam nav individuālo noteikumu. Praksē šādi [elektromotoru] aizliegumi nav gadījušies. Jāņem vērā, ka aizliegums braukt ar motorlaivām elektromotoru (un mazjaudas benzīna motoru līdz 3,68 kW) lietošanu atļauj - skaitās airu laiva ar dzinēju.

  02.04.2005 - 22:43

 • Mestrs

  Paldies par skaidrojumu!

  03.04.2005 - 21:20

 • Mestrs

  Vai jūs lūdzu nevarētu sniegt informāciju, pēc kura likuma, nolikuma gumijas laiva ar elektromotoru neskaitās motorlaiva. Gaujas Nacionālā Parka likumā teikts, ka tā teritorijā aizliegts pārvietoties ar motorlaivām un ūdens motocikliem pa upēm, ezeriem un citām ūdenstilpnēm. Piezvanot GNP administrācijai tā atbild, ka nedrīkst izmantot arī elektromotorus.

  05.04.2005 - 13:19

 • Jānis

  Daudzu iestāžu juridiskā kompetence robežojas ar rīcībnespēju. Manuprāt, nebūtu pareizi mēģināt kļūt par GNP darbaudzinātāju. Ja GNP inspektors sastāda protokolu, pārsūdziet Vides pārraudzības valsts birojā. Ja birojs lēmumu atstāj spēkā (par ko ļoti šaubos), atrakstiet, administratīvajā tiesā vinnēsiet, piedzīsiet zaudējumus un lūgsiet veikt pasākumus tiesiskās kārtības turpmākai nodrošināšanai.

  05.04.2005 - 16:22

 • Jānis

  Precizējums par pārsūdzēšanu: inspektora sastādītajā administratīvajā aktā ("protokolā") jābūt norādītai apstrīdēšanas instancei (iestādei).

  06.04.2005 - 13:04

 • Vita

  >Mestrs, 5. aprīlis, 2005 13:19 "Vai jūs lūdzu nevarētu sniegt informāciju, pēc kura likuma, nolikuma gumijas laiva ar elektromotoru neskaitās motorlaiva." Eksistē līdzīgs normatīvais akts tam, pēc kura ceļu policija veļasmašīnu nepieskaita pie automašīnām.

  06.04.2005 - 21:19

 • Mestrs

  >>Vita>> Tieši tas jau mani arī interesē, tādēļ lai domstarpību gadījumā varētu izglītot nekompetento inspektoru - tieši kurš normatīvais akts to nosaka (kad un kura instance to ir apstiprinājusi).

  07.04.2005 - 13:18

 • jānis

  Nekompetentu inspektoru izglītošana ar bezmaksas juridiskajām konsultācijām ir tikpat neefektīva kā priekšā teikšana nesekmīgam skolēnam. Tā neveicina amata pienākumu pildīšanai nepieciešamo zināšanu apguvi. Tāpēc nevis jāskaidro inspektoram viņa nezināšanu, bet jāpārsūdz lēmumu. Atceltu lēmumu rezultātā inspektors (vai viņa priekšniecība) būs spiesti mācīties, kā rezultātā uzlabosies vides aizsardzība.

  07.04.2005 - 18:20

 • aldis

  sakiet ludzu vai inesu ezera drikst braukt ar motorlaivu kas strada ur benzina dzineju

  08.09.2017 - 20:49

 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas