Ciriša ūdenskrātuve

Ezers atrodas Preiļu rajonā, Aglonas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 7.0 metri, bet maksimālais dziļums - 36.5 metri. Ezeram ir vairākas (5 gab.) salas.

Šeit mīt asaris, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, rauda, vēdzele, kā arī zutis.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 29 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
19
salas
3
dibens
2
krasts
2
apkārtne
1
sateces baseins
7
nozīmīgi objekti
4
atpūtas iespējas
1
makrofīti
2
zivis
8
putni
1
apdraudējumi
1

Pievienot komentārus: