Baltmuižas ezers

Ezers atrodas Daugavpils rajonā, Prodes pagasts administratīvajā teritorijā. Maksimālais dziļums ir 32.5 metri.

Šeit mīt līdaka, līnis, asaris, rauda, karūsa, kā arī plaudis.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 19 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
22
dibens
3
krasts
18
apkārtne
12
sateces baseins
9
nozīmīgi objekti
10
atpūtas iespējas
4
ķīmija
2
makrofīti
5
zivis
7
apdraudējumi
1

Pievienot komentārus: