Mazais Subates ezers

Ezers atrodas Daugavpils rajonā, Subates pilsētas administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 6.4 metri, bet maksimālais dziļums - 29.1 metri.

Šeit mīt karūsa, asaris, līdaka, plaudis, kā arī rauda.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 133 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
38
dibens
4
krasts
10
apkārtne
4
sateces baseins
6
nozīmīgi objekti
7
atpūtas iespējas
7
ķīmija
3
makrofīti
2
zivis
5
apdraudējumi
2

Pievienot komentārus: