Ezers atrodas Ventspils rajonā, Puzes pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 12.1 metri, bet maksimālais dziļums - 33.6 metri.

Šeit mīt sams, karpa, akmeņgrauzis, asaris, ezera salaka (sniedze), grundulis, līdaka, līnis, plaudis, plicis, rauda, rudulis, spidiļķis, vēdzele, vīķe, ķīsis, repsis, sīga, zandarts, zutis, ālants, deviņadatu stagars, pīkste, trīsadatu stagars, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 252 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
19
dibens
2
krasts
5
apkārtne
1
sateces baseins
10
nozīmīgi objekti
2
atpūtas iespējas
4
ķīmija
2
makrofīti
5
zivis
54
putni
2
apdraudējumi
7

Pievienot komentārus: