Ezers atrodas Liepājas rajonā, Rucavas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 0.5 metri, bet maksimālais dziļums - 1.1 metri. Ezeram ir vairākas (12 gab.) salas.

Šeit mīt asaris, ausleja, līdaka, līnis, plaudis, plicis, rauda, rudulis, vīķe, ķīsis, karūsa, sudrabkarūsa, zutis, ālants, taimiņš, kā arī .

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 92 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
28
salas
2
dibens
5
krasts
6
apkārtne
6
sateces baseins
20
nozīmīgi objekti
10
atpūtas iespējas
9
ķīmija
3
makrofīti
14
zivis
55
apdraudējumi
8

Pievienot komentārus: