Geraņimovas Ildzs

Ezers atrodas Krāslavas rajonā, Kastuļinas pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 9.8 metri, bet maksimālais dziļums - 46.0 metri.

Šeit mīt vēdzele, zutis, ezera salaka (sniedze), repsis, asaris, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, kā arī rauda.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 437 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
33
salas
3
dibens
5
krasts
4
apkārtne
4
sateces baseins
10
nozīmīgi objekti
1
atpūtas iespējas
9
ķīmija
3
makrofīti
2
zivis
13
putni
1
fitoplanktons
1
bentoss
2
apdraudējumi
12

Pievienot komentārus: