Ezers atrodas Valmieras rajonā, Burtnieku pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 2.9 metri, bet maksimālais dziļums - 4.1 metri. Ezeram ir vairākas (3 gab.) salas.

Šeit mīt sapals, karpa, sudrabkarūsa, ālants, asaris, deviņadatu stagars, grundulis, karūsa, līdaka, līnis, mailīte, plaudis, plicis, pīkste, rauda, rudulis, trīsadatu stagars, vēdzele, zandarts, kā arī zutis.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 634 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
36
salas
4
dibens
5
krasts
18
apkārtne
14
sateces baseins
19
nozīmīgi objekti
26
atpūtas iespējas
20
ķīmija
2
makrofīti
1
zivis
31
apdraudējumi
20

Pievienot komentārus: