Ezers atrodas Cēsu rajonā, Taurenes pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 3.3 metri, bet maksimālais dziļums - 7.0 metri. Ezeram ir vairākas (2 gab.) salas.

Šeit mīt vīķe, karpa, plicis, zandarts, ķīsis, akmeņgrauzis, asaris, ausleja, līdaka, līnis, plaudis, rauda, rudulis, sudrabkarūsa, zutis, kā arī vēdzele, grundulis, karūsa, sīga, ālants.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 149 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
30
salas
27
dibens
28
krasts
123
apkārtne
24
sateces baseins
39
nozīmīgi objekti
7
atpūtas iespējas
52
ķīmija
1
makrofīti
47
zivis
83
putni
1
fitoplanktons
1
bentoss
3
apdraudējumi
17

Pievienot komentārus: