Babītes ezers

Ezers atrodas Rīgas rajonā, Babītes pagasts administratīvajā teritorijā. Vidējais dziļums ir 0.9 metri, bet maksimālais dziļums - 7.0 metri.

Šeit mīt rauda, karpa, plicis, rudulis, salate, sudrabkarūsa, vimba, zandarts, asaris, karūsa, līdaka, līnis, plaudis, kā arī zutis.

Diemžēl nevarējām Jums parādīt visus ierakstus. 567 ieraksti netika parādīti, jo Jums nav pieejas tiesību šiem datiem.

ezers
37
salas
3
dibens
4
krasts
6
apkārtne
6
sateces baseins
16
nozīmīgi objekti
14
atpūtas iespējas
12
ķīmija
4
makrofīti
47
zivis
14
putni
8
apdraudējumi
4

Pievienot komentārus: