Finansējums ezeru pārvaldības plānošanai

Latvijas Vides aizsardzības fonds izsludinājis projektu konkursu publisko ūdeņu pārvaldībai. Viena no divām aktivitātēm: “Plānošanas dokumentu izstrāde publisko ūdeņu pārvaldībai”.

Attiecībā uz ezeriem tiek atbalstītas tikai aktivitātes publiskajiem ezeriem. Projekta iesniegumu var iesniegt pašvaldība. Minimālais pašu ieguldījums nav noteikts. Maksimālais no Fonda pieejamais finansējums vienam projektam ir 10 000.00 EUR. Atbalstāmās izmaksas (95%) - pakalpojumu izmaksas (t.sk. nepieciešamo lauka/ publisko ūdeņu apsekojuma datu ieguve), kas ir pamatotas un tieši saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu. Projektu iesniegumu termiņš 31.01.2018., darbu izpildes termiņš 30.04.2019..

Biedrība “Latvijas Ezeri” piedāvā sadarbību pašvaldībām projektu iesniegumu sagatavošanā un, finansējuma piešķiršanas gadījumā, pārvaldības plānošanas dokumentu (t.sk. izpētes un darbību plānošanas) izstrādāšanā. Kontaktinformācija: 29418761, janis.spruds(at)ezeri.lv, Jānis Sprūds.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas