Teika par Riča ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 255.-256.lpp.

Riča ezers (Riču ezers)Daugavpils rajons, Demenes pagasts

1268 ha (Latvijā – 587,7 ha)

Velna tilts Riču ezerā

Reiz velns gribējis pārkļūt pāri Riču ezeram. Apkārt tas nevarējis iet, jo katrā ezera galā bijuši ciemi. Velnam vairs nekas neatlicis, ka brist pāri vai taisīt tiltu. Tikko velns iebridis dažus soļus ezerā, jau bijis līdz kaklam slapjš. Nu, velnam nekas neatlicis, ka taisīt tiltu. Velns tūliņ ķēries pie akmeņu nešanas. Darbs padevies līdz pus ezeram. Tālāk tas nepaspējis, jo gailis, par nelaimi, aizdziedājies. Velns tūliņ bijis projām.

Tilts vēl stāv šobaltdien, bet tas ir tikai iesēdies zemē, un viņu nevar redzēt. Tilta vietu var redzēt, jo tanī vietā ir sekls, un šī seklā vieta apaugusi ar niedrām.

LFK 935, 32297; pier. Jūlija Čuriška Ilūkstes Demenē, 1938.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas