Teika par Biržu Lēlīti

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 232.lpp.

Lēlītis (Lēliņš, Lēlīts)Jēkabpils rajons, Biržu pagasts

Platība – 1 ha

Kā Lēlīts cēlies

Agrākos laikos, kad ezeri pārvietojušies, tad pāri laidies viens liels ezers, kas, kā redzams, bijis noguris. Laižoties pāri par mežu, sācis palikt iepakaļ viens mazs stūrīts. Tas sekojis savam ezeram, līdz kamēr beigās nomaldījies un nokritis mežā aiz tagadējās Siliņu stacijas, tanī vietā, kur, braucot pa Jēkabpils Ilūkstes šoseju, trešā kilometrā aiz Siliņu stacijas aiziet ceļš uz Klaucāniem, tur tagad mežā var atrast to, ko ļaudis toreiz nosaukuši par Lēli. Bet ezers, aizlaižoties tālāk, nolaidies kā Saukas ezers. Mazo aizaugušo meža ezeru tagad sauc par Lēlīti.

LFK 1657, 123. Emīlija Spalviņa 51 g.v., Jēkabpils Biržu „Lambrānos”; pier. Oskars Krakts 1938.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas