Lielā un Mazā Baltezera eitroficēšanās izpēte

Galvenie eitrofikāciju veicinošie apstākļi Lielajā un Mazajā Baltezerā ir liela platība un mazs dziļums, traucējumi ezeru notecē, ko rada jūras ūdeņu iespiešanās, bagātīgs slāpekļa un fosfora pieplūdums.

(Gala pārskats par pētījumiem laikā no 1995.g. augusta līdz 1996.g. septembrim)

Atbildīgā par datu apstrādi un interpretāciju – Dr.biol. M.Leinerte

Rīga, 1996

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas