Ezeru aizsargājamo biotopu kvalitātes novērtēšana

Ezeram nepieciešamās aizsardzības pakāpes noteikšanai nepietiek ar īpaši aizsargājamā biotopa veida identificēšanu, tikpat svarīgi ir izvērtēt aizsargājamā biotopa kvalitāti. Biotopa kvalitātes izvērtēšanai jālieto gan hidroķīmiskie, gan hidrobioloģiskie parametri.

Pievienotie teksti:

- LU 65.zinātniskās konferences referāta tēzes (293.-296.lpp.);

- referāta prezentācija (06.02.2007., sekcijā Klimata mainība un ūdeņi)

Attached documents:

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas