Vides ministrija plāno veikt grozījumus likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”

Vides ministrija informē, ka tiek plānots veikt grozījumus likumā „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”. Ņemot vērā to, ka ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra ir laikietilpīga un dārga, un praksē notiekošā attīstība ne vienmēr iekļaujas noteiktajā laika programmā, esam gatavi izskatīt konstruktīvus priekšlikumus, kas būtu saistīti ar administratīvā sloga samazināšanu. Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tiek piemērots plānošanas dokumentiem, piemēram, pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādāšanas gaitā, kas iezīmē vadlīnijas pagasta attīstībai.

Aicinām sniegt savus priekšlikumus grozījumiem, kas būtu saistīti ar stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma un ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru un kārtību.

Būsim pateicīgi saņemt Jūsu konkrētos priekšlikumus un ieteikumus līdz 2008.gada 1.aprīlim.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas