Ūdenstilpju klasifikators

Vides ministrija 13.03.2008 izsludinājusi MK noteikumu projektu Ūdenstilpju klasifikators. Klasifikatorā iekļautas 990 ūdenstilpes.

Add your comments: