Ir sagatavota riska ūdensobjektu saraksta pirmā versija

VARAM ir izstrādājusi MK noteikumu projektu par riska ūdensobjektiem. Projekta galvenā sastāvdaļa ir [laba ekoloģiskā stāvokļa nesasniegšanas līdz 2015.gadam] riska objektu saraksts, ar norādītiem būtiskākajiem riska cēloņiem.

VARAM sadarbojoties ar biedrību "Latvijas ezeri" un ar Vides konsultatīvo padomi, sākotnējā normatīvā akta versija ir būtiski uzlabota. Galvenie uzlabojumi ir: 1)izņemti vairāki neatbilstoši ezeri (gan reāli labas kvalitātes, gan dabiski slikti), 2)uzrādīti būtiskā riska cēloņi, 3)paredzēta saraksta turpmāka precizēšana un papildināšana.

Konkrētas prasības ūdensobjektu aizsardzībai riska ūdensobjektu saraksts nesatur, tās paredzēts iekļaut speciālajos normatīvajos aktos, piemēram, par piesārņojošo vielu emisijām, utml. Ezeru saraksta lietotājiem jāņem vērā, ka sarakstā drīzumā paredzami papildinājumi. Upju baseinu plānos nav iekļauti ezeru izvērtējumi pēc 2008.g. monitoringa datiem, kā arī daudzu pirms 2005.gada notikušo monitoringu datiem, kā rezultātā izvērtēti tikai 55% ezeru, kas lielāki par 50 ha. Rezultātā pie pašlaik sarakstā iekļautajiem 63 ezeriem klāt varētu nākt vēl vismaz 50.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas