Teika par Eglaines Baltezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 250.lpp.

Baltezers (Baltmuižas ezers, Baltiška ezers)Daugavpils rajons, Eglaines pagasts

Platība - 19,5 ha

Par Liepas kalna baznīcu

Prodes pagasta Rempeļa māju laukā ir paaugts kalns. Kalnā ir milzīga liepa un mūra ēku drupas.

Pirms franču laikiem Liepas kalnā bijusi mācītāja muiža un skaista baznīca. Baznīcai bijuši sidraba zvani. Ienākusi mācītāja muižā franču karaspēka nodaļa. Franči sākuši laupīt un gribējuši ielauzties baznīcā, nolaupīt zvanus un citas vērtlietas. Tikko franči uzlauzuši durvis, zvani nokrituši zemē un ievēlušies Baltiška ezerā. Dienvidos un pusnaktī zvani dunot. Ja uzceltu jaunu baznīcu Liepas kalnā, tad zvani izietu no ezera dzīlēm laukā.

Franči par zvanu zaudēšanu sadusmojušies un nopostījuši mācītāja muižu un baznīcu līdz pamatiem. Mācītājs bijis noglabājis no frančiem 18 000 zelta dālderu zem pagraba trepju pēdējā pakāpiena, bet nav to vēlāk izņēmis. Tagad daudzi māņticīgi ļautiņi pūlās ar šīs naudiņas atrašanu, bet par nožēlošanu jāteic, ka tas vēl nevienam nav izdevies.

LFK 436, 238. Jānis Skudra, 57 g.v.; Ilze Skudra, 58 g.v., Ilūkstes Prodes „Zvejniekos”; pier. P.Skudra, 1927.

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas