Teika par Bebrenes Rupsīša ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 244.-245.lpp.

Rupsīša ezersDaugavpils rajons, Bebrenes pagasts

Platība - 0,7 ha

Rupsītis

Ko man stāsta vecmāte par Bebrenes pagastu.

Skolotāji mums uzdeva savākt ziņas par mūsu Bebrenes pagastu. Es nevaru nekā iedomāties, ko lai rakstu, jo nekā tāda nezinu. Nolēmu aiziet pie vecmātes un izjautāt kaut ko tādu senu. Vecmāte gan teica, ka nekā nezinot un nesaprotot, ko man no viņas vajagot. Bet tad man pašai iešāvās prātā jauka doma.

Netālu no mums ir ezers, jau pusaizaudzis un nevar neklāt pieiet, bet galvenais tas, ka viņu sauc par Rupsīti. Nolēmu izjautāt par to. Par šo dīvaino ezeru viņa man pastāstīja šādi: Reiz pie šā ezera netālu dzīvojis kāds saimnieks vārdā Rupsis. Šim saimniekam bijis jauns, skaists zirgs. Reiz vasaras vidū zirgu sakodis traks suns, un zirgs palicis traks. Zirgs sācis skraidīt pa lauku laukiem un, ar joni skriedams, iedrāzies ezerā – muklājā. Saimnieks zirgu ļoti mīlējis un gribējis izglābt, bet noslīcis pats. Tad pēc gada tieši tanī dienā kad šis saimnieks ar zirgu ieskrējuši muklājā, varējis redzēt, kā visu nakti jājis un saimnieks kaut ko nesaprotamu esot runājis. No tās reizes šo ezeru arī nosaukuši par Rupsīti. Arī tagad tas par gadu tanī dienā jājot tumšās naktīs, tikai neviens nevarot redzēt. Tikai mēnesnīcas naktīs varot redzēt it kā ēnu skraidot.

LFK 1996, 31; no savas vecāsmātes pierakstījusi A.Rupinska Ilūkstes Rubenē, 1947.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas