Teika par Zasas Ļūļu ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 232.lpp.

Ļūļu ezers (Luljas ezers)Jēkabpils rajons, Zasas pagasts

Platība – 2,2 ha

Teika par Ļūļas ezeru

Dignājas pagastā atrodas nelielais Ļūļu ezers. Šai ezerā nav zivju. Veci ļaudis stāsta, ka ezerā dzīvojot velns. Ļūļu māju ļaudis kādreiz sadomājuši ielaist tur zivis. Atnesuši no Daugavas un ielaiduši. Bet tavu brīnumu! Otrā rītā visas ielaistās zivis bijušas saliktas rindiņā ar nokostām galvām. Ļūļu ezera velns nemīlējis, ka viņam apkārt plunkšķinājas zivis un traucē mieru. Pēc tam ļaudis vairs nav mēģinājuši tās ezerā ieviest.

LFK 17, 21588. No sava tēva pier. Gundega Goba 1933.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas