Teika par Viesītes Nomavas purva Aklo ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 208.lpp.

Aklais ezers Nomavas purvāJēkabpils rajons Viesītes lauku teritorija(?)

Nomavas purvā atrodas lielu koku pudurs, kuŗu apkārtējie iedzīvotāji sauc par Zagļu saliņu. Šis nosaukums esot cēlies pirms seniem laikiem. Kāds iedzīvotājs nozadzis zirgus un šinī pudura paslēpies. Zirgi tomēr tur atrasti un zirga saimnieks dabūjis tos atkal atpakaļ. No tā laika arī vēl vienmēr sauc par Zagļu saliņu.

Tanī pašā purvā atrodas arī mazs ezeriņš, kuŗu sauc par „Aklo ezeriņu”. Par šo nosaukumu stāsta, ka šim ezeriņam neesot dibena, un arī viņa apkārtne izskatās drūma.

LFK 929, 28686 - 28687. Pier. Alma Līce 18 g.v., Jēkabpils Biržos 1934.

Pievienot komentārus:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas