Teikas par Viesītes ezeru

I. Vītola. Teikas par Augšzemes ezeriem. Grām.: J. Urtāns. Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora. - Nordik, 2008., 208.lpp.

Viesītes ezersJēkabpils rajons, Viesītes lauku teritorija

Platība - 232, 2 ha

Viesītes ezers

Reiz starp diviem kalniem vienā ielejā aruši divi saimnieki. Te viens dzirdot, ka kas debesīs šņācot. Otrais teicis: „Tur jau nāk kāds ezers”. Viņš ezera vārdu nav uzminējis. Ezers šņākdams un krākdams nogāzās lejā. Noslīkuši abi saimnieki, mājas un lopi. Tas bijis tagad nosauktais Viesītes ezers.

LFK 1654, 3411. Marija Miezere 77 g.v., Viesītē; pier. Mirdza Jurkovska 1939.

Teika par Viesītes ezeru

Senos laikos Viesītes ezers bij apaļš ezeriņš. Velnam tas nepaticis, viņš gribēja aiznest uz Biržu pagastu. Kādu nakti Velns saņēmis ezeram aiz malām, bet nevarējis panest, vilcis pa zemi Vilcis, līdz nodziedājis gailis, nu bij jāatstāj. Tas nebija aiznests līdz galam, bet vilkts apmēram 7 kilametri. Ta tagad, kur ir vilkts, viss ir ezerā. Nu, viņš nav vairs apaļš, bet garens. Tā es dzirdēju no ļaudīm.

LFK 1654, 7085. Pier. Jānis Veinštoks 1939.

Add your comments:
 • Our sponsors:
 • www.e-formas.lv
 • Sorosa Fonds Latvija
 • LVAF
 • More on lakes:
 • ILEC
 • Poseidon.by
 • UKLakes
 • VISS Sverige
 • Lake Net
 • Zive
 • Baikal
 • labaslaivas